Modded/Hacked Game Dragon Age: Bóng Đêm Thức Tỉnh v1.1.0 MOD FOR ANDROID | MENU MOD | DMG MULTIPLE PVE | DEFENSE MULTIPLE PVE Update

Update: 21/12/2020

Version: 1.1.0

Size: Unknown

Root: NO

OBB: NO

Hack Features

  • Game Dragon Age: Bóng Đêm Thức Tỉnh v1.1.0 MOD FOR ANDROID | MENU MOD | DMG MULTIPLE PVE | DEFENSE MULTIPLE PVE
  • MENU MOD
  • DMG MULTIPLE PVE
  • DEFENSE MULTIPLE PVE

How to install:

For No-Root (Signed APKs):
1- Uninstall original game.
2- Download and Install modded APK.
3- Enjoy :D

For Game have obb or data:
1- Download OBB files or DATA files and extract files zip
2- Download mod APK
3- Move OBB Files (con.xxx folder) to Android/OBB folder in your device
- Or move Data files (com.xxx folder) to Android/data folder in your device 4- Install mod APK
5- Enjoy :D

For Rooted (UnSigned APKs) click here!

The description of Game Dragon Age: Bóng Đêm Thức Tỉnh v1.1.0 MOD FOR ANDROID | MENU MOD | DMG MULTIPLE PVE | DEFENSE MULTIPLE PVE hack game

Game DescriptionMười ngàn năm trước, dưới sự lãnh đạo của Quỷ vương Barr thế lực hắm ám ma quỷ, vương quốc quỷ đã xâm chiếm vương quốc của các vị thần và các vị thần chìm trong bóng tối , và cõi thần gần như biến thành một trái đất thiêu đốt. Để giữ hy vọng cuối cùng, bảy vị thần rồng đã hợp lực xé nát không gian và đến một vùng đất mới với thế giới k có can dự gì: Arcas. Bảy vị thần rồng bắt đầu tạo ra tất cả mọi thứ bằng sức mạnh riêng của họ. Con người, yêu tinh và người lùn, ba chủng tộc, đã sống và nhân lên dưới sự bảo vệ của bốn vị thần rồng.

Theo thời gian, sức mạnh của thần rồng dần tan biến và con quỷ lại xâm nhập vào Arcas thông qua khe nứt trong không gian. Chỉ có người định mệnh được thần rồng lựa chọn mới có thể sở hữu tinh thể rồng, đánh thức sức mạnh của linh hồn rồng, trở thành vị cứu tinh mới của Arcas và hoàn thành nhiệm vụ đánh bại yêu ma và bảo vệ Arcas.đánh bại thế giới hắc ám,mang vinh dự lại cho thế giới hòa bình

Download Game Dragon Age: Bóng Đêm Thức Tỉnh v1.1.0 MOD FOR ANDROID | MENU MOD | DMG MULTIPLE PVE | DEFENSE MULTIPLE PVE for android, Hack Game Dragon Age: Bóng Đêm Thức Tỉnh v1.1.0 MOD FOR ANDROID | MENU MOD | DMG MULTIPLE PVE | DEFENSE MULTIPLE PVE for android, How to hack Game Dragon Age: Bóng Đêm Thức Tỉnh v1.1.0 MOD FOR ANDROID | MENU MOD | DMG MULTIPLE PVE | DEFENSE MULTIPLE PVE for android, How to cheat Game Dragon Age: Bóng Đêm Thức Tỉnh v1.1.0 MOD FOR ANDROID | MENU MOD | DMG MULTIPLE PVE | DEFENSE MULTIPLE PVE for android, Game Dragon Age: Bóng Đêm Thức Tỉnh v1.1.0 MOD FOR ANDROID | MENU MOD | DMG MULTIPLE PVE | DEFENSE MULTIPLE PVE hack full, download Game Dragon Age: Bóng Đêm Thức Tỉnh v1.1.0 MOD FOR ANDROID | MENU MOD | DMG MULTIPLE PVE | DEFENSE MULTIPLE PVE mod free

Popular categories